GIẢI PHÁP MẠNG CISCO ONE

5
(1)

Bằng cách xây dựng trên kiến trúc mạng không biên giới của Cisco, kiến trúc mạng doanh nghiệp Cisco ONE chuyển đổi CNTT qua nền tảng:

 • Mở
 • Có thể lập trình
 • Lấy ứng dụng làm trọng tâm

Kiến trúc mạng doanh nghiệp Cisco ONE vượt xa mạng do phần mềm xác lập với phương pháp tiếp cận khả năng lập trình mạng trên quy mô rộng hơn. Kiến trúc này làm tăng hiệu suất và tính uyển chuyển của mạng trong khi sử dụng tối đa các tài nguyên mạng hiện có.

Lớp ứng dụng mạng

Lớp ứng dụng mạng cung cấp:

 • Hệ sinh thái ứng dụng mở để thúc đẩy đổi mới, giúp làm giảm rủi ro, tích hợp dễ dàng hơn và hạ thấp TCO
 • Phạm vi ứng dụng trong toàn đám mây, tính di động và bảo mật, thúc đẩy đổi mới, di chuyển đám mây nhanh hơn và triển khai dễ dàng
 • Mạng và ứng dụng nhận biết lẫn nhau dẫn đến mạng được tối ưu hóa theo ứng dụng và ứng dụng được tối ưu hóa theo mạng
 • Số liệu phân tích mạng sẵn có cho tất cả các ứng dụng để cung cấp thông tin chi tiết và thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới

Lớp điều khiển

Lớp điều khiển cung cấp các dịch vụ mạng nhất quán trong toàn bộ các thiết bị mạng. Lớp điều khiển cung cấp khái niệm trừu tượng về mạng doanh nghiệp rộng hơn, cải thiện tính uyển chuyển và tăng tốc triển khai dịch vụ. Lớp điều khiển cung cấp các dịch vụ theo cách tối ưu, chẳng hạn như chất lượng dịch vụ (QoS) và định tuyến hiệu suất thông qua mạng doanh nghiệp.

 • Lớp điều khiển cung cấp:Tính rộng mở thông qua bộ điều khiển doanh nghiệp dựa trên OpenDaylight với các API chuẩn (RESTful, OSGi, OpenFlow)
 • Cấu hình và dự phòng đầu cuối được đơn giản hóa
 • Phân tích toàn diện trong toàn mạng

Lớp điều khiển cũng hỗ trợ các API như:

 • Bộ phát triển nền tảng môi trường mạng mở của Cisco (onePK) dành cho thông tin mạng Cisco bao quát
 • OpenFlow dành cho khả năng tương hoạt dựa trên các chuẩn
 • Giao diện dòng lệnh (CLI) giúp bảo vệ khoản đầu tư triển khai hiện có

Lớp phần tử mạng

Lớp phần tử mạng bao gồm một bộ thiết bị hoàn chỉnh trong mạng định tuyến và chuyển mạch, mạng có dây và không dây, mạng thực và ảo với:

 • Các mạch tích hợp riêng với từng ứng dụng Cisco (ASIC) có thể lập trình và phần mềm Cisco IOS được triển khai rộng rãi nhất, dẫn đầu trong ngành
 • Hỗ trợ OpenFlow và onePK của API mở
 • CLI đóng vai trò là một API có thể lập trình sao cho kiến trúc mạng doanh nghiệp Cisco ONE có thể hỗ trợ cả triển khai mới và triển khai hiện có

Tăng cơ hội kinh doanh

Kiến trúc mạng doanh nghiệp Cisco ONE giúp bạn tận dụng các cơ hội kinh doanh mới thông qua:

 • BYOD và tính di động
 • Dịch vụ đám mây được quản lý
 • Trải nghiệm ứng dụng tối ưu
 • Trải nghiệm di động được kết nối
 • Sự đơn giản CNTT và khả năng lập trình

Tăng tính uyển chuyển của doanh nghiệp và nhanh chóng triển khai các dịch vụ nâng cao thông qua khả năng lập trình mạng cao cấp. Giúp bảo vệ khoản đầu tư mạng hiện có của bạn với kiến trúc được xây dựng bằng danh mục hàng đầu trong ngành dành cho:

 • Chuyển mạch
 • Định tuyến
 • Di động
 • Bảo mật

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 1

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Bài viết liên quan